Ngày 08/01/2019, Bộ môn Kết cấu – Vật liệu, Khoa Công trình phối hợp Nhóm nghiên cứu mạnh về Tính toán kết cấu hiệu năng cao tổ chức Semina Công nghệ mô phỏng số trong tính toán và phân tích kết cấu Bê tông cốt thépTham dự chương trình có TS Ngô Thị Thanh Hương, Phó Trưởng khoa -Phụ trách Khoa công trình – Trường Đại học Công nghệ GTVT, TSKH Trần Ngọc Linh – Khoa khoa học kỹ thuật xây dựng và môi trường, Trường Đại học tổng hợp Darmstadt – CH Đức, và hơn 30 nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, học viên ngành công trình.

Nội dung 1: Báo cáo về “Sụp đổ lũy tiến công trình – Ứng xử của kết cấu khung BTCT trong trường hợp mất cột chịu lực” do TS Lê Nguyên Khương – Trưởng Bộ môn Kết cấu – Vật liệu trình bày. Trong đó, tập trung nghiên cứu sụp đổ lũy tiến công trình; các phương pháp tính toán thiết kế theo tiêu chuẩn Mỹ và kết quả mà nhóm nghiên cứu đạt được trong việc thí nghiệm và mô hình hóa nút khung BTCT có xét tới hiệu ứng động của tải trọng và ứng xử phi tuyến của kết cấu trong trường hợp cột chịu lực bị phá hủy đột ngột.

Nội dung 2: Báo cáo về “Mô hình hóa phần tử hữu hạn cho kết cấu bê tông – Liệu chúng ta có thể dự tính được mọi thứ? ” do TSKH Trần Ngọc Linh trình bày. Trong đó, tập trung chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc kiểm soát sai sót và nâng cao tính chính xác trong mô hình hóa kết cấu, đặc biệt là mô phỏng kết cấu có xét tới tác động của tải trọng đặc biệt và ứng xử phi tuyến của vật liệu.