Nội dung: Công việc trọng tâm cần hoàn thành trong tháng 3 năm 2019
Thời gian: 11/03/2019
Địa điểm: Bộ môn Kết cấu – Vật liệu
Thành phần: Toàn thể giảng viên bộ môn thuộc cơ sở Hà Nội.


Tổng hợp các nội dung chính

1. Chuẩn hóa tài liệu về đào tạo: Các tài liệu theo đầu môn học đã được các thầy cô hoàn thiện tương đối tốt. Sau buổi họp hôm nay, các thầy cô theo nhóm chuyên môn có 5 ngày hoàn thiện các vấn đề còn tồn đọng. Các thầy cô chú ý bổ sung thêm các tài liệu tham khảo theo link youtube, bài giảng của các trường đại học nước ngoài… để làm bài viết có thêm nhiều giá trị cho người xem.

2. Đổi mới chương trình đào tạo. Bước đầu tiếp cận phần mềm “Robot Structural Analysis Professional (RSAP) ” hỗ trợ thực hành tính toán Cơ học kết cấu, Động lực học công trình, Kết cấu BTCT, Kết cấu Thép và Đồ Án BTCT. Mục tiêu cung cấp cho sinh viên công cụ tính toán hiệu quả, dễ sử dụng. Giao thầy Quyền và thầy Khương bàn bạc, lên kế hoạch giảng dạy cho môn học “Cơ học kết cấu – Phần siêu tĩnh” có ứng dụng phần mềm RSAP. Hạn báo cáo bộ môn 20/03/2019

3. NCKH sinh viên: kế hoạch đưa NCKH sinh viên về bộ môn quản lý. Mục đích: phát huy thế mạnh về chuyên môn của các giảng viên bộ môn, khuyến khích sinh viên và giảng viên làm NCKH. Cơ chế và cách thức thực hiện: Thầy Khương xin ý kiến phòng KHCN, Khoa Công trình và lên bản dự thảo xin góp ý của các thầy cô. Hạn báo cáo bộ môn 25/03/2019

4. Kế hoạch học tập nâng cao trình độ: 3 thầy cô của bộ môn sẽ đăng ký học văn bằng 2 tiếng Anh gồm: Cô Thùy Anh, Cô Hoa và cô Giang. 4 thầy cô đăng ký học “Đổi mới phương pháp giảng dạy” gồm: Cô Lý, Cô Quế, Cô Thùy Anh và Thầy Khương.

5. Xây dựng thông tin Khoa học và Hợp tác sản xuất cho Website bộ môn:

– Tổng hợp (tóm tắt) thông tin về các đề tài đang được giảng viên bộ môn tham gia thực hiện với vai trò chủ nhiệm hoặc thành viên. Cô Lý (NCKH sinh viên, NCKH cấp trường), Cô Giang (Đề tài cấp Bộ), PGS. Thủy dành thời gian hoặc giao cho ai trong nhóm tóm tắt qua kết quả cô đã thực hiện trong 2 năm gần đây. Hạn 25/03/2019

– Thầy Lâm: Tổng hợp lại các dự án NC và kinh nghiệm sản xuất của thầy trong thời gian gần đây. Lên kế hoạch phát triển mảng vật liệu cho Bộ môn nói riêng và Khoa Công trình nói chung. Đây cũng là mong muốn của lãnh đạo Khoa khi thầy có nhiều kinh nghiệm thực tế và cũng đang trực tiếp điều hành một số dự án nghiên cứu cùng các bộ môn khác trong Khoa. Hạn báo cáo tổng hợp bằng file mềm là 20/03/2019

– Từ tháng 4/2019: đặt hàng 1 bài viết / 1 nhóm chuyên môn / 2 tuần về chủ đề khoa học liên quan tới Kết cấu & Vật liệu. Cách thức: Ngoài các bài viết của cá nhân, các thầy cô có thể trích dẫn hoặc tổng hợp các bài viết hay để đăng lại trên website bộ môn.

6. Kế hoạch nâng cao năng lực ngoại ngữ: Phấn đấu từ kỳ 1 năm học 2019-2020, mỗi thầy cô trình bày 1-2 topics chuyên môn cho các lớp cầu Đường Anh.