Danh sách giảng viên phụ trách các nhóm chuyên môn

Phục vụ cho quá trình quản lý tài liệu chuyên môn, đề cương, đề thi, phân công giảng viên chấm thi và vào điểm thi.


TTTên môn học Hệ - NghànhPhụ tráchTham gia
1Cơ kết cấuĐại học + Đại học liên thôngThầy Cao Minh QuyềnCô Lý, cô Quế, cô Thùy Anh, cô Hoa, Thầy Khương
2Đồ án BTCTĐại học – dân dụngCô Trịnh Thị HoaThầy Quyền, Thầy Khương
3Đồ án BTCTĐại học – Cầu đường bộThầy Nguyễn Mạnh HàCô Lý, Thầy Sơn, Cô Giang, Cô Quế, Cô thùy Anh, thầy Khương
4Đồ án BTCTĐại học – Cầu đường sắtCô Trần Thị LýCô Quế, Thầy Thái
5Động Lực học Công TrìnhCác ngànhCô Nguyễn Thùy AnhThầy Quyền, Thầy Nam, Thầy Khương
6Kết cấu BTCTĐại học-Dân dụngThầy Cao Minh QuyềnCô Hoa, Thầy Khương
7Kết cấu BTCTĐại học-cầu đường, Đường sắt, Cầu cảngCô Trần Thị LýCô Thùy Anh, cô Quế, cô Giang, Thầy Hà
8Kết cấu BTCTCao đẳng – Dân dụngCô Trịnh Thị HoaThầy Quyền, Thầy Khương
9Kết cấu BTCTCao đẳng-Cầu đườngCô Trần Thị LýCô Thùy Anh, cô Quế, thầy Sơn, thầy Hà
10Kết cấu BTCTĐại học liên thông -Cầu đường bộCô Trần Thị LýCô Thùy Anh, cô Quế, thầy Sơn, thầy Hà
11Kết cấu thépĐại học- dân dụngCô Trịnh Thị Hoa Thầy Quyền, thầy Khương
12Kết cấu thépĐại học – Cầu đường, Cầu đường sắt, công trình cảngCô Ngô Hồng Quế, Cô Lê Như TrangCô Lý, cô Thùy Anh, thầy Sơn, thầy Lâm,
13Kết cấu thépCao đẳng- Cầu, đường bộCô Ngô Hồng QuếCô Lý, cô Thùy Anh, thầy Sơn, thầy Lâm,
14Kết cấu thépCao đẳng- dân dụngCô Trịnh Thị Hoa Thầy Cao Minh Quyền, Thầy Lê Nguyên Khương
15Thép và BTCTHệ đại học và cao đẳng ngànhKinh tế XDThầy Đỗ Duy Tùng
16Vật Liệu Xây DựngNgành CĐ, DD hệ đại học Thầy Trịnh Hoàng SơnThầy Lâm, Cô Giang, PGS Nguyễn Thị Bích Thủy, thầy Hà, thầy Tùng
17Vật Liệu Xây DựngNgành CĐ, DD hệ cao đẳngThầy Trịnh Hoàng SơnThầy Lâm, Cô Giang, PGS Nguyễn Thị Bích Thủy, thầy Hà, thầy Tùng
18Vật liệu XDHệ đại học và cao đẳng ngànhKinh tế XDPGS. TS. Nguyễn Thị Bích ThủyThầy Lâm, Cô Giang, PGS Nguyễn Thị Bích Thủy, thầy Hà, thầy Tùng