Bộ môn Kết cấu – Vật liệu phụ trách các môn học cơ sở ngành “Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ” và “Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp”Giảng viên bộ môn có kinh nghiệm nhiều năm trong công tác giảng dạy, đã và đang tham gia trực tiếp vào công việc tư vấn thiết kế, thẩm tra, thi công các công trình trong và ngoài nước. 

Đào tạo Đại học và Cao đẳng:

Đào tạo cao học:

  • Phương pháp số trong tính toán kết cấu
  • Vật liệu mới trong xây dựng công trình dân dụng
  • Vật liệu mới trong xây dựng công trình giao thông

Liên kết đào tạo cùng CECOTEK