Bài viết và tài liệu ôn tập được soạn bởi nhóm Động lực học Công trình

Email liên lạc: Cô Nguyễn Thùy Anh – anhnt@utt.edu.vn


Đề cương, nội dung ôn tập, dạng đề thi và tài liệu tham khảo có thể tải về tại đây: 2.ĐLH CT – Tài liệu dành cho sinh viên


MÔ TẢ CHUNG VỀ MÔN HỌC

Động lực học công trình cùng sức bền vật liệu, cơ học kết cấu là các môn cơ sở ngành có vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình. Đây là nhóm các môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản trong việc phân tích và xác định yêu cầu về độ bền, nội lực, chuyển vị lớn nhất mà kết cấu cần được thiết kế sao cho có đủ khả năng chống chịu theo những tiêu chí nhất định.

Động lực học công trình là một lĩnh vực của cơ học, nghiên cứu các phương pháp phân tích phản ứng (nội lực, ứng suất hoặc chuyển vị, vận tốc, gia tốc…) trong kết cấu khi chịu tác dụng của các nguyên nhân động.


ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Môn Động lực học công trình là môn cơ sở cho các ngành kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng, cầu đường. Nhiệm vụ cơ bản của bài toán động lực học công trình là xác định chuyển vị và nội lực trong kết cấu công trình khi công trình chịu tác dụng của tải trọng thay đổi theo thời gian: Trên cơ sở đó, sẽ xác định được các biến dạng và ứng suất cực đại để tính toán kiểm tra các công trình thực, đồng thời lựa chọn kích thước kết cấu hợp lý đảm bảo biến dạng và ứng suất nhỏ để thiết kế các công trình mới, tránh hiện tượng cộng hưởng. Dưới tác dụng của tải trọng thay đổi theo thời gian hệ kết cấu sẽ dao động và dao động đó được biểu thị dưới dạng chuyển vị của kết cấu. Do đó khi phân tích và giải quyết bài toán động lực học công trình sẽ cho phép xác định được sự thay đổi của chuyển vị theo thời gian ứng với quá trình thay đổi của tải trọng động. Các tham số khác như nội lực, ứng suất, biến dạng… nói chung đều được xác định sau khi có sự phân bố chuyển vị của kết cấu. Tất cả các tham số đó đều là các hàm thay đổi theo thời gian phù hợp với tác dụng động bên ngoài.


TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

Nội dung môn học được chia làm 5 chương với thời lượng dành cho môn học 2 tín chỉ bao gồm các nội dung kiến thức sau:

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

Yêu cầu: Hiểu được đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu môn học, các dạng tải trọng động và dao động, cách tính bậc tự do và các phương pháp xây dựng phương trình vi phân dao động tổng quát.

CHƯƠNG 2: DAO ĐỘNG HỆ 1 BẬC TỰ DO

Yêu cầu: Hiểu được lý thuyết dao động tự do, dao động cưỡng bức, tính được giá trị tần số dao động riêng, các dạng dao động riêng, giá trị cực đại của nội lực và chuyển vị động của hệ một bậc tự do.

CHƯƠNG 3: DAO ĐỘNG HỆ HỮU HẠN BẬC TỰ DO

Yêu cầu: Hiểu được lý thuyết dao động tự do, dao động cưỡng bức, tính được giá trị tần số dao động riêng, các dạng dao động riêng, giá trị cực đại của nội lực và chuyển vị động của hệ hữu hạn bậc tự do.

CHƯƠNG 4: DAO ĐỘNG HỆ VÔ HẠN BẬC TỰ DO

Yêu cầu: Hiểu được lý thuyết dao động tự do, dao động cưỡng bức, tính được giá trị tần số dao động riêng, các dạng dao động riêng, giá trị cực đại của nội lực và chuyển vị động của hệ vô hạn bậc tự do.

CHƯƠNG 5: CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GẦN ĐÚNG TRONG ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH

Yêu cầu: Hiểu được lý thuyết của các phương pháp và vận dụng vào để giải các bài toán động lực học công trình.


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ DẠNG ĐỀ THI

Xem chi tiết trong tài liệu: 2.ĐLH CT – Tài liệu dành cho sinh viên


TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Phạm Đình Ba, Nguyễn Tài Trung, (2005), Động lực học công trình, Nhà xuất bản xây dựng.
[2]. Phạm Đình Ba (2003), Bài tập động lực học công trình, Nhà xuất bản xây dựng.
[3]. Lê Văn Quý, Lều Thọ Trình (2006), Động lực học công trình, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
[4]. Dương Văn Thứ (2005), Động lực học công trình, Nhà xuất bản xây dựng.
[5]. Clough, R.W., and Penzien Joseph. Dynamics of structures, MeGraw – Hill, Inc, 1993.