Bộ môn hiện có 17 cán bộ, giảng viên (01 Giáo sư, 02 Phó Giáo sư, 04 Tiến sĩ, 10 thạc sĩ trong đó có 8 NCS). Các cán bộ, giảng viên đều có trình độ chuyên môn tốt, tâm huyết với nghề nghiệp và sinh viên.

Các lĩnh vực nghiên cứu chính của giảng viên bộ môn:

– Ứng xử của kết cấu: tính toán & thực nghiệm kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu bê tông ứng lực trước, kết cấu thép;

– Bê tông geopolymer: ứng dụng trong các công trình xây dựng và giao thông

– Bê tông Asphalt: các công nghệ thi công và tái chế

– Công nghệ Sơn nano ứng dụng sơn vạch kẻ đường, sơn bảo vệ công trình

– Cơ học phá hủy (bê tông, polymer, thép);

– Mô phỏng tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn: ABAQUS, ANSYS, CAST3M

– Ứng dụng các thuật toán tối ưu hóa kết cấu;

 

Giảng viên cơ hữu 

(Kích vào tên giảng viên để xem thông tin chi tiết)

1

TS. Lê Nguyên Khương (Trưởng bộ môn)

2 ThS. GVC. Trần Thị Lý (Phó trưởng bộ môn)
3 ThS. Nguyễn Mạnh Hà (Phó trưởng bộ môn)
4 TS. GVC. Nguyễn Thùy Anh
5 TS. Đào Phúc Lâm
6 TS. Lê Thành Nam
7 ThS. Ngô Thị Hồng Quế
8 ThS. Nguyễn Thị Hương Giang
9 ThS. Lê Như Trang
10 ThS. Trịnh Thị Hoa
11 ThS. Cao Minh Quyền
12 ThS. Trịnh Hoàng Sơn
13 ThS. Đỗ Duy Tùng
14 ThS. Nguyễn Văn Minh
15 PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

 

  Giảng viên kiêm nhiệm
16 GS. TS. Nguyễn Quốc Bảo
17 PGS. TS. Đào Văn Đông

 


 


Phân công giảng viên phụ trách môn học

TTTên môn học Hệ - NghànhPhụ tráchTham gia
1Cơ kết cấuĐại học + Đại học liên thôngThầy Cao Minh QuyềnCô Lý, cô Quế, cô Thùy Anh, cô Hoa, Thầy Khương
2Đồ án BTCTĐại học – dân dụngCô Trịnh Thị HoaThầy Quyền, Thầy Khương
3Đồ án BTCTĐại học – Cầu đường bộThầy Nguyễn Mạnh HàCô Lý, Thầy Sơn, Cô Giang, Cô Quế, Cô thùy Anh, thầy Khương
4Đồ án BTCTĐại học – Cầu đường sắtCô Trần Thị LýCô Quế, Thầy Thái
5Động Lực học Công TrìnhCác ngànhCô Nguyễn Thùy AnhThầy Quyền, Thầy Nam, Thầy Khương
6Kết cấu BTCTĐại học-Dân dụngThầy Cao Minh QuyềnCô Hoa, Thầy Khương
7Kết cấu BTCTĐại học-cầu đường, Đường sắt, Cầu cảngCô Trần Thị LýCô Thùy Anh, cô Quế, cô Giang, Thầy Hà
8Kết cấu BTCTCao đẳng – Dân dụngCô Trịnh Thị HoaThầy Quyền, Thầy Khương
9Kết cấu BTCTCao đẳng-Cầu đườngCô Trần Thị LýCô Thùy Anh, cô Quế, thầy Sơn, thầy Hà
10Kết cấu BTCTĐại học liên thông -Cầu đường bộCô Trần Thị LýCô Thùy Anh, cô Quế, thầy Sơn, thầy Hà
11Kết cấu thépĐại học- dân dụngCô Trịnh Thị Hoa Thầy Quyền, thầy Khương
12Kết cấu thépĐại học – Cầu đường, Cầu đường sắt, công trình cảngCô Ngô Hồng Quế, Cô Lê Như TrangCô Lý, cô Thùy Anh, thầy Sơn, thầy Lâm,
13Kết cấu thépCao đẳng- Cầu, đường bộCô Ngô Hồng QuếCô Lý, cô Thùy Anh, thầy Sơn, thầy Lâm,
14Kết cấu thépCao đẳng- dân dụngCô Trịnh Thị Hoa Thầy Cao Minh Quyền, Thầy Lê Nguyên Khương
15Thép và BTCTHệ đại học và cao đẳng ngànhKinh tế XDThầy Đỗ Duy Tùng
16Vật Liệu Xây DựngNgành CĐ, DD hệ đại học Thầy Trịnh Hoàng SơnThầy Lâm, Cô Giang, PGS Nguyễn Thị Bích Thủy, thầy Hà, thầy Tùng
17Vật Liệu Xây DựngNgành CĐ, DD hệ cao đẳngThầy Trịnh Hoàng SơnThầy Lâm, Cô Giang, PGS Nguyễn Thị Bích Thủy, thầy Hà, thầy Tùng
18Vật liệu XDHệ đại học và cao đẳng ngànhKinh tế XDPGS. TS. Nguyễn Thị Bích ThủyThầy Lâm, Cô Giang, PGS Nguyễn Thị Bích Thủy, thầy Hà, thầy Tùng