Giảng viên Bộ môn Kết cấu-Vật liệu luôn ý thức đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước như các Bộ môn cùng lĩnh vực chuyên ngành của các Trường đại học, các công ty doanh nghiệp trong lĩnh vực Kết cấu – Vật liệu, các tổ chức nghiên cứu quốc tế.    

Năm 2012, các giảng viên Bộ môn đã được tham gia Dự án tăng cường năng lực đào tạo cho Trường Đại học Công nghệ GTVT do tổ chức JICA (Nhật Bản) tài trợ. Thông qua Dự án này, các giảng viên Bộ môn đã có cơ hội được tiếp xúc và làm việc với các chuyên gia Nhật Bản và đã được học hỏi về phương thức làm việc chuyên nghiệp, cũng như có cơ hội được trao đổi học thuật với các chuyên gia Nhật Bản.

Năm 2016-2017, một số giảng viên của bộ môn đã tham gia dự án CASH trong khuôn khổ hợp tác giữa Học viện Công nghệ Ứng dụng Quốc gia INSA de Lyon, Pháp và Trường Đại học Công nghệ GTVT. 

Tiếp tục cập nhật…


Một số hình ảnh về các hoạt động hợp tác nghiên cứu, sản xuất giữa giảng viên bộ môn và đối tác