Bài viết và tài liệu ôn tập được soạn bởi nhóm BTCT ngành XDDD

Email liên lạc: Cô Trịnh Thị Hoa – hoatt@utt.edu.vn


Đề cương, nội dung ôn tập, dạng đề thi và tài liệu tham khảo có thể tải về tại đây: KET CAU BTCT 1 – NGANH DAN DUNG – Tài liệu dành cho sinh viên

Ý nghĩa của môn học Kết cấu Bê tông Cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản

Kết cấu bê tông cốt thép là loại kết cấu chủ yếu trong xây dựng hiện đại. Kiến thức về kết cấu BTCT cần thiết cho mọi kỹ sư, cán bộ kỹ thuật xây dựng. Ở nước ta, bê tông cốt thép được du nhập vào khoảng đầu thế kỷ XX để làm cầu, đập nước, cống và nhà cửa dân dụng công nghiệp. Khu liên hợp gang thép Thái Nguyên, Nhà máy công cụ số 1 Hà Nội là những công trình lớn bằng bê tông cốt thép đầu tiên được xây dựng. Sau đó nhiều công trình lớn lần lượt được ra đời. Hiện nay hầu hết các công trình nhà cao tầng được xây dựng ở Việt Nam sử dụng kết cấu bê tông cốt thép.

Kết cấu Bê tông Cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản  bao gồm các kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc của Bê tông Cốt thép, những nguyên tắc chung về cấu tạo và tính toán cấu kiện bê tông cốt thép, đồng thời đi sâu vào việc thiết kế các cấu kiện Bê tông Cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574 – 2012.

Ứng dụng kiến thức Kết cấu thép cấu giải quyết bài toán thực tế

So với các loại kết cấu khác, Kết cấu bê tông cốt  thép với những ưu điểm vượt trội như: Khả năng sử dụng vật liệu địa phương (cát, đá, sỏi), tiết kiệm thép là vật liệu quý hiếm; có khả năng chịu lực lớn so với kết cấu gạch đá và gỗ, Có thể chịu tốt các tải trọng rung động, bao gồm cả tải trọng động đất; bền, tốn ít tiền bảo dưỡng; là loại vật liệu chịu lửa tốt; dễ tạo hình theo yêu cầu kiến trúc. Do vậy mà kết cấu bê tông cốt thép được sử dụng rộng rãi trong tất cả các ngành xây dựng, xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng giao thông – thủy lợi, xây dựng quốc phòng v.v….

Ngày nay kết cấu bê tông cốt thép có thể nói là loại kết cấu chủ yếu của nước ta. Không thể thiếu cho các công trình quốc phòng; xây dựng công sự chiến đấu, hầm chống bom và nhiều công trình đặc biệt khác.

* Nhiệm vụ của người học kết cấu bê tông cốt thép – phần cấu kiện cơ bản:

  1. Hiểu rõ bản chất và các tính năng của vật liệu bê tông, vật liệu thép, vật liệu bê tông cốt thép khi làm việc cùng nhau; Quy trình thiết kế, nguyên lý tính toán và cấu tạo của kết cấu bê tông cốt thép.
  2. Tính toán thiết kế cấu kiện chịu uốn – cấu kiện sàn, dầm
  3. Tính toán thiết kế cấu kiện chịu nén – cấu kiện cột
  4. Tính toán cấu kiện BTCT theo trạng thái giới hạn II
  5. Giới thiệu sơ bộ về BTCT ứng lực trước và ứng dụng của loại BTCT này trong xây dựng công trình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phan Quang Minh, Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống, (2008), Kết cấu bê tông cốt thép phần cấu kiện cơ bản, NXB Khoa học và kỹ thuật.

TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế