Bộ môn luôn quan tâm, khích lệ các giảng viên tham gia các đề tài, dự án sản xuất và công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước. Các năm học từ 2015-2018, số tiết NCKH trung bình của các giảng viên Bộ môn luôn vượt định mức về khối lượng khoa học do nhà trường yêu cầu.

Theo thống kê của phòng KHCN Trường Đại học Công nghệ GTVT, tới thời điểm hiện tại, giảng viên bộ môn Kết cấu-Vật liệu đã tham gia và làm chủ nhiệm 5 đề tài cấp nhà nước, 11 đề tài cấp bộ, 14 đề tài cấp trường, 6 dự án hợp tác nghiên cứu & sản xuất thực tế trong nước, 3 dự án hợp tác nghiên cứu quốc tế.

Tổng hợp số lượng đề tài, dự án KHCN (Cập nhật ngày 26/08/2018)

STTCác đề tài, dự án KHCNSố lượng  
Tham giaChủ nhiệmTổng
1Đề tài cấp nhà nước325
2Đề tài cấp bộ5611
3Đề tài cấp trường8614
4Đề tài NCKH sinh viên55
5Dự án KHCN33
6Hợp tác nghiên cứu quốc tế336