Tổng hợp các link bài viết hay theo chủ đề

Cơ học kết cấu

Kết cấu BTCT, kết cấu thép và các nguyên lý tính toán thiết kế

Vật liệu xây dựng

Tiếng Anh chuyên ngành

  • Blog của giáo sư John Vu viết về khoa học và công nghệ bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh: Science-technology
  • Kênh youtube tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng do người Việt xây dựng: tienganhxaydung

 

Website sẽ tiếp tục được cập nhật…

 

Bộ phim do giảng viên và sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải thực hiện